ระบบแจ้งเลขบัตรประชาชน

(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลเลขบัตรประชาชน)

ชื่อ-สกุล *
เลขบัตรประชาชน *
 

ข่าวสารประจำเดือน

หัวข้อข่าว แสดง วันที่สร้าง
วารข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2563 แสดง 24 ธ.ค. 2020
วารข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แสดง 24 พ.ย. 2020
วารข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2563 แสดง 29 ต.ค. 2020
วารข่าวประจำเดือน กันยายน 2563 แสดง 16 ก.ย. 2020
วารข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2563 แสดง 21 ส.ค. 2020
วารข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แสดง 30 ก.ค. 2020
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แสดง 09 ก.ค. 2020
วารข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2563 แสดง 17 มิ.ย. 2020

ข่าวประกาศอื่นๆ

หัวข้อ แสดง วันที่สร้าง
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มกราคม 2564 แสดง 30 ธ.ค. 2020
ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน (วันที่ 18 ธ.ค.63) แสดง 15 ธ.ค. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ธันวาคม 2563 แสดง 01 ธ.ค. 2020
การรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี แสดง 24 พ.ย. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แสดง 30 ต.ค. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ตุลาคม 2563 แสดง 30 ก.ย. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กันยายน 2563 แสดง 09 ก.ย. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน สิงหาคม 2563 แสดง 04 ส.ค. 2020