ระบบแจ้งเลขบัตรประชาชน

(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลเลขบัตรประชาชน)

ชื่อ-สกุล *
เลขบัตรประชาชน *
 

76
วารข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2564
75
วารข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2564
74
วารข่าวประจำเดือน เมษายน 2564
73
วารข่าวประจำเดือน มีนาคม 2564
72
วารข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
64
วารข่าวประจำเดือน มกราคม 2564
63
วารข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2563
62
วารข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ข่าวสารประจำเดือน

หัวข้อข่าว แสดง วันที่สร้าง
วารข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2564 แสดง 15 มิ.ย. 2021
วารข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2564 แสดง 19 พ.ค. 2021
วารข่าวประจำเดือน เมษายน 2564 แสดง 19 เม.ย. 2021
วารข่าวประจำเดือน มีนาคม 2564 แสดง 19 มี.ค. 2021
วารข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แสดง 24 ก.พ. 2021
วารข่าวประจำเดือน มกราคม 2564 แสดง 02 ก.พ. 2021
วารข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2563 แสดง 24 ธ.ค. 2020
วารข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แสดง 24 พ.ย. 2020

ข่าวประกาศอื่นๆ

หัวข้อ แสดง วันที่สร้าง
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มิถุนายน 64 แสดง 31 พ.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤษภาคม 64 แสดง 06 พ.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 64 แสดง 07 เม.ย. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มีนาคม 64 แสดง 25 ก.พ. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64 แสดง 02 ก.พ. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มกราคม 2564 แสดง 30 ธ.ค. 2020
ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน (วันที่ 18 ธ.ค.63) แสดง 15 ธ.ค. 2020
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ธันวาคม 2563 แสดง 01 ธ.ค. 2020