ระบบแจ้งเลขบัตรประชาชน

(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลเลขบัตรประชาชน)

ชื่อ-สกุล *
เลขบัตรประชาชน *
 

89
วารข่าวประจำเดือน มกราคม 2565
88
วารข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2564
87
วารข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
86
วารข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2564
85
วารข่าวประจำเดือน กันยายน 2564
84
วารข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2564
78
ช่องทางการติดต่อสมาคม ส.ส.ช.
77
วารข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ข่าวสารประจำเดือน

หัวข้อข่าว แสดง วันที่สร้าง
วารข่าวประจำเดือน มกราคม 2565 แสดง 19 ม.ค. 2022
วารข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2564 แสดง 21 ธ.ค. 2021
วารข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 แสดง 22 พ.ย. 2021
วารข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2564 แสดง 18 ต.ค. 2021
วารข่าวประจำเดือน กันยายน 2564 แสดง 22 ก.ย. 2021
วารข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2564 แสดง 19 ส.ค. 2021
ช่องทางการติดต่อสมาคม ส.ส.ช. แสดง 27 ก.ค. 2021
วารข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2564 แสดง 19 ก.ค. 2021

ข่าวประกาศอื่นๆ

หัวข้อ แสดง วันที่สร้าง
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มกราคม 2565 แสดง 05 ม.ค. 2022
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ธันวาคม 2564 แสดง 02 ธ.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 แสดง 02 พ.ย. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน ตุลาคม 2564 แสดง 04 ต.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กันยายน 64 แสดง 01 ก.ย. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน สิงหาคม 64 แสดง 02 ส.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน กรกฎาคม 64 แสดง 01 ก.ค. 2021
ยอดเรียกเก็บประจำเดือน มิถุนายน 64 แสดง 31 พ.ค. 2021